TITUL MBA

Obecné informace k titulu MBA

Studium MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z forem celoživotního vzdělání, které je zaměřeno na získání nových znalostí a dovedností, jež absolventi využijí především ve své praxi. Po úspěšném absolvování profesně vzdělávacího programu získá absolvent titul MBA, který je celosvětovým standardem mezi manažery.

Výhody pro držitele titulu MBA:

Srovnání MBA titulu s titulem vysokoškolským

Již samotná podstata titulu MBA vyjadřuje, že se nejedná o ekvivalent k vysokoškolskému studiu. Studium MBA se orientuje na prohloubení doposud získaných znalostí a dovedností, a tyto znalosti efektivně a se zapojením nejmodernějších postupů aplikuje na praktické manažerské řešení. Díky této orientaci na praxi je hodnota studia MBA nepopiratelná a studium díky ní poskytuje absolventům zvýšení profesní kvalifikace.

Výuka je realizována ve spolupráci s odborníky nejrůznějších oborů a špičkových lektorů, kteří studentům předávají vlastní mnohaleté praktické zkušenosti. Vedle toho mají studenti možnost rozebírat s lektory nejaktuálnější manažerské trendy i záležitosti jejich vlastních profesních postupů. Výuka v seminářích je tak silně zaměřena na probírání reálných situací a řešení případových studií.

Chcete získat více informací ohledně studia MBA? Napište našemu studijnímu koordinátorovi, který Vám rád pomůže.