Real Estate

MBA Real Estate je cílen na rozvoj teoretických znalostí a jejich propojení se zkušenostmi studentů i znalostmi lektorů, z řad největších českých expertů na problematiku Real Estate. Studium je ideální příležitostí k rozvinutí praktických obchodních dovedností studentů a pochopení širších souvislostí základních výchozích principů trhu s nemovitostmi.

Školné

83.000 Kč

Využijte možnosti získat nové znalosti a schopnosti, které uplatníte na trhu práce.  Během jednoho roku se Vám díky kvalitnímu, na praxi zaměřenému studiu, otevřou nové obzory v jakémkoliv oboru, který se na Cambridge Business School rozhodnete studovat. 

Základní moduly

 • Realitní trh a obchodování s nemovitostmi
 • Investice do nemovitostí
 • Stavebnictví
 • Oceňování nemovitostí
 • Prodejní dovednosti u nemovitostí /Jak prodat nebo pronajmout nemovitost
 • Právní vztahy k nemovitostem, náležitosti prodeje a pronájmu
 • Katastr nemovitostí
 • Facility management
 • Daňové aspekty nemovitostí
 • Efektivní sebeřízení a time-management

Průběh studia

 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.
 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.
 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.
 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.
 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.
 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.
 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

Lektoři

 • Ing. Eva HOF Krocová
 • Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.
 • Mgr. Ivana Birtová
 • Ing. Aleš Bukovský, MSC.
 • Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
 • JUDr. Tomáš Pacner
 • JUDr. Eva Barešová
 • JUDr. Petra Misterková
 • Ing. Zdenka Šulcová, Ph.D.

Zahájení nových cyklů

Zahájení výuky je vždy 3x ročně: březen, květen a listopad.

 • Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu; podání přihlášky je ZDARMA.
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářském stupni nebo ukončené profesní vzdělávání v programu BBA nebo prokazatelně doloženou dostatečnou praxi v řídicí či manažerské pozici. ​
 • Ke studiu MBA přijímáme BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Získejte možnost kvalitního studia MBA za mimořádnou cenu 83.000 Kč bez DPH.

Cena je platná do 28. 11. 2021. Přihlaste se nyní.

Studium  Cena studia Běžná cena studia
Možné i na více splátek

83 000 Kč bez DPH
100 430 Kč s DPH

124 000 Kč bez DPH
150 040 Kč s DPH

Přihláška

Podání přihlášky je ZDARMA.

ONLINE PŘIHLÁŠKA   PDF PŘIHLÁŠKA

Chcete získat více informací ohledně studia MBA? Napište našemu studijnímu koordinátorovi, který Vám rád pomůže.