Osobní reference

Jiří Šťovíček
Jiří Šťovíček

absolvent MBA Management a leadership

"Ke studiu na Cambridge Business School mě vedly tři zásadní důvody. Zaprvé se chci učit od profesionálů z praxe. Odborníci s letitými zkušenostmi v oboru jsou tím, co primárně určuje hodnotu studia MBA. Na univezitě jsem se na první přednášce managementu dozvěděl, že manažer a) rozhoduje, b) deleguje, c) kontroluje… Konkrétní příběhy, skutečné problémy a jejich řešení zásadně odlišují studijní programy Cambridge Business School od sylabů vysokých škol. Druhým podnětem byl fakt, že profesní titul MBA zná celý svět, narozdíl od většiny českých akademických titulů. Pod označením inženýr si američan představí mechanika nebo stavaře. Titul MBA jednoznačně vypovídá o kvalifikaci člověka a jeho postoji k sebevzdělávání. Třetím důvodem je rozšíření okruhu známých a přátel o inteligentní lidi z různých oborů, kteří nelitují investice do vzdělání. I po této stránce naplnil program moje očekávání a naše sobotní studijní setkání mi budou upřímně chybět."

Zobrazit více

Ester Fišerová
Ester Fišerová

absolvent MBA Personální management

"Vzdělávání a rozvoj dospělých je nejen mým koníčkem, ale i profesí už více než patnáct let. Po absolvování magisterského studia psychologie na UK jsem potřebovala užitečně spojit teoretické znalosti se zkušenostmi z praxe a vytvořit si vlastní pojetí široké oblasti firemní práce s lidmi. Absolvování oboru personální management na Cambridge Business School zcela splnilo mé potřeby - vysokou erudicí a nároky lektorů, profesionální organizací studia a laskavým přístupem. Rovněž děkuji za unikátní synergický zážitek při obhajobě mé závěrečné práce."

Zobrazit více

Miroslav Boldiš
Miroslav Boldiš

absolvent MBA Management a leadership

"Studium na Cambridge Business School mi umožnilo rozšířit si vysokoškolské technické vzdělání o manažerské vzdělání a tím i doplnit profesní kvalifikaci v oblasti řízení a vedení. Moje dosavadní směrování se již nějakou dobu potýkalo s potřebou prohlubování si nových znalostí. Lektorský tým sestaven z odborníků s letitými zkušenostmi z praxe byl pro mě přesvědčující při výběru, vyhodnotit studium na CBS za tu nejvhodnější volbu dalšího rozvoje. Forma studia a obsah témat postupových prací a jejich aktuálnost k trendům, vhodně navazovali na mou současnou praxi a umožnili mi vyplňovat potřeby dalšího dovzdělávání. Výhodou studia zároveň bylo, že ho šlo vhodně časově skloubit s vytíženým pracovním a soukromým režimem. Průběžné výsledky a zpětná vazba od lektorů na odevzdané práce mě ve správnosti rozhodnutí utvrdili a dopomohli uvědomit si také osobnostní aspekty, které bych mohl profesně o něco více uplatňovat a rozvíjet. Studium hodnotím za přínosné, obsahově naplňující a vhodným povzbuzením do dalších činností a působení jak v organizaci, tak i na projektech."

Zobrazit více

Jaroslav Mesršmíd
Jaroslav Mesršmíd

absolvent MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia

"Rozhodnutí studovat MBA na Cambridge Business School hodnotím jako správné. Za prvé se mi podařilo nalézt optimální program – Mezinárodní vztahy a evropská studia, který navázal svým obsahem na moje předchozí studium i praxi a plně mne zaujal. Za druhé jsem nalezl školu, která splnila moje odborná očekávání. Setkal jsem se na seminářích s lektory – odborníky, kteří ovládali danou materii, měli zkušenosti z praxe, byli nároční, ale na druhé straně ke studentovi vstřícní a nejen umožnili, ale i podporovali diskuzi. Pro tento typ studia je nesmírně důležitá volba vhodné povinné a doporučené literatury. Proto je třeba též ocenit výběr publikací k samostudiu. Bylo to literatura aktuální, vysoce odborná, tuzemská i zahraniční, v češtině a angličtině ... Její prostudování mi usnadnilo výběr témat a zpracování seminárních prací a nakonec i závěrečné práce. Za třetí jsem se na této škole setkal s vynikajícím organizačním zajištěním studia, pružnou komunikaci a vůbec s porozuměním. Z těchto hlavních důvodů pokládám studium na Cambridge Business School za přínos. Získal jsem mnoho nových odborných impulsů a poznatků."

Zobrazit více

Martin Pokorný
Martin Pokorný

absolvent MBA Management a leadership

"Přihlásit se ke studiu na Cambridge Business School s.r.o. bylo výborné rozhodnutí. Toto studium bylo přínosné, inspirativní a získal jsem při něm množství zajímavých impulsů, které jsem ve svém podnikání následně uplatnil. Hodnotná byla konkrétně část, kdy jsem připravoval seminární práce. U nich jsem měl příležitost rozpracovat různé scénáře a strategie pro mou společnost a následně získat zpětnou vazbu. Celkově mi studium pomohlo v mém dalším profesním odborném rozvoji i v podnikání. Děkuji celému týmu Cambridge Business School s.r.o."

Zobrazit více

Silvia Koniarová
Silvia Koniarová

absolvent MBA Finanční management a účetnictví

"Rozhodovanie, či absolvovať štúdium MBA bolo logickým vyvrcholením mojich praktických skúseností. Spočiatku som mala obavy, či Slovenčina nebude môj hendikep. Nebola. A preto všetkým slovenským spoluobčanom žijúcim v Českej republike, ale nielen im, doporučujem štúdium na Cambridge Business School s. r. o. Veľmi oceňujem profesionálny prístup zo strany lektorov, odborné a praktické skúsenosti, ktoré boli veľmi prínosné. Štúdium „Finančného managementu a účtovníctva“ pokladám za veľmi náročné, ale aj veľmi prínosné do vedomostí každého managera. Výber jednotlivých modulov a tematických celkov seminárnych prací je zameraný na praktické uplatnenie získaných teoretických vedomostí. Oceňujem vysokú odbornú zdatnosť jednotlivých prednášajúcich a ich objektívne hodnotenie odovzdaných prací. Na záver musím zdôrazniť, že toto štúdium bolo veľkým prínosom do mojej budúcnosti. Doporučujem Cambridge Business School, s.r.o."

Zobrazit více

Antonín Mroček, Pavel Mroček
Antonín Mroček, Pavel Mroček

absolventi MBA Personální management

"Po absolvování uvedeného studia jsme konstatovali, že naše rozhodnutí přihlásit se ke studiu personálního managementu na Cambridge Business School s.r.o. bylo velmi správným rozhodnutím, které jsme měli učinit již dříve. Jako poradci vysoce oceňujeme odbornou a organizační úroveň studia, ale také jeho náročnost. Jednotlivé přednášky byly díky vysoké odbornosti a praktickým zkušenostem lektorů pro studium velmi přínosné a doporučujeme všem, kdo se ke studiu přihlásí jejich absolvování, i když účast na nich není povinná. I když se jako poradci již dlouhodobě zabýváme personální a pracovněprávní problematikou, získali jsme díky uvedenému studiu pro naši práci nové cenné znalosti a současně v konfrontaci s praxí zjišťujeme, že firmy a instituce mají v personální práci rezervy, které by bylo třeba využít ke zvýšení jejich výkonnosti. Již také proto bychom studium personálního managementu nejen personalistům, ale i některým liniovým manažerům právě na Cambridge Business School s.r.o. doporučili."

Zobrazit více

Petr Vaněrka
Petr Vaněrka

absolvent MBA Management a leadership

"Studium MBA – Management a leadership mi umožnilo zásadním způsobem zkompilovat teoretické znalosti a praktické zkušenosti. To co je však zásadní, je aktuálnost získaných znalostí. V době, kdy vzdělání nemá životnost desítek let, je nevyhnutelné, aby každý manažer doplňoval své vzdělání průběžně a zajišťoval si tak přehled v reálném čase napříč všemi disciplínami. Studium MBA mi otevřelo další možnosti, jak dále rozvíjet firmu a také mi ukázalo, kolik toho ještě nevíme. V neposlední řadě bylo velmi příjemné, těšit se ze společnosti příjemných lidí a ochotných, skvělých a velmi erudovaných lektorů."

Zobrazit více

Blanka Voláková Puškáčová
Blanka Voláková Puškáčová

absolvent MBA Personální management

Blanka Voláková Puškáčová- absolvent MBA Personální management"Studium MBA v oboru Personální management na Cambridge Business School doporučuji všem personalistům (a nejen jim), kteří jsou časově zaneprázdnění a přesto mají chuť získávat nové informace o oblasti HR. Je vhodné pro každého, kdo se chce setkávat s výbornými lektory, kteří jsou skutečnými odborníky a disponují mnohaletou praxí v oboru. Prostřednictvím kolegů - studentů pak Cambridge Business School umožňuje poznat i to, jak reálně vypadá praxe v jiných firmách, což je pro celkový profesní rozhled velice důležité a obohacující. Velmi oceňuji také možnost navázat nové kontakty a samozřejmě dále rozvíjet svůj potenciál. To vše s podporou příjemného pracovního kolektivu s velmi dobře zvládnutými organizačními záležitostmi. Studium na této škole tak pro mě bylo po všech stránkách přínosné."

Zobrazit více

Patrik Bartheldy
Patrik Bartheldy

absolvent MBA Personální management

"Studiem na Cambridge Business School jsem rozšířil své technické vzdělání a manažerskou praxi o praktické a teoretické vzdělání v oblasti personálního managementu. Díky způsobu výuky spíše workshopovou formou, přidaná hodnota nepřichází pouze ze strany přednášejícího, ale i z řad kolegů – studentů. Cambridge Business School jsem si vybral především kvůli lektorům s letitou praxí v oboru, kteří pracují s přicházejícími trendy a novinkami. Obor personální management bych doporučil nejen vrcholovým manažerům, ale i majitelům menších společností, aby dokázali správně pracovat s lidskými zdroji - nejdůležitějšími aktivy každé společnosti."

Zobrazit více

Více osobních referencí absolventů Cambridge Business School naleznete na standardní verzi webu.

Zobrazit všechny reference

Chcete získat více informací ohledně studia MBA? Napište našemu studijnímu koordinátorovi, který Vám rád pomůže.