Management obchodu

Studijní program MBA Management obchodu poskytuje studentům základní informace o charakteristikách současného obchodu a jeho významu v ekonomice. V rámci programu jsou studentům předávány odborné poznatky o aktuálních principech řízení, vytváření podnikové strategie, projektovém plánování, marketingové komunikaci, logistice a přepravních službách a také principech právní legislativy. Program nabízí studentům získání užitečných vědomostí ke zdokonalení vztahů se zákazníky, studenti se naučí zásadám psychologického myšlení s cílením na zákazníka a budou mít také jedinečnou možnost věnovat se vlastnímu osobnímu rozvoji. Program je cílen na praktickou aplikaci a využitelnost získaných znalostí na spotřebitelských trzích a na význam obchodu v ekonomice státu a firmy, důraz je kladen mimo jiné i na principy řízení obchodních operací, plánů a vyjednávací techniky. Program je vhodný pro manažery, podnikatele, pracovníky obchodních oddělení a pro všechny uchazeče, kteří chtějí získat cenné zkušenosti z oblasti obchodu.

Základní moduly

Průběh studia

Cena

Cena za studium MBA činí po slevě 83.000 Kč bez DPH.

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA

Další informace:

Chcete získat více informací ohledně studia MBA? Napište našemu studijnímu koordinátorovi, který Vám rád pomůže.