Management a leadership

Tento program je zaměřen na ty oblasti managementu, které využijete ve své manažerské praxi. Současně je program zacílen na vedení lidí a jejich motivaci, namísto pouhého řízení. 

Přínosy programu Management a leadership

 • získáte nezbytné praktické vědomosti a dovednosti k profesionálnímu výkonu pozice vrcholového manažera
 • naučíte se správně stanovit a jasně definovat cíle, poslání, vizi a strategii vlastní společnosti
 • rozšíříte své obzory o marketingovou komunikaci, mezinárodní obchod nebo se zdokonalíte v komunikačních dovednostech
 • řídit není totéž jako vést, dozvíte se, jak se stát lídrem

Školné

83.000 Kč

Využijte možnosti získat nové znalosti a schopnosti, které uplatníte na trhu práce.  Během jednoho roku se Vám díky kvalitnímu, na praxi zaměřenému studiu, otevřou nové obzory v jakémkoliv oboru, který se na Cambridge Business School rozhodnete studovat. 

Základní moduly

 • Základy managementu a řízení 
 • Strategický management 
 • Krizové řízení a řízení změn 
 • Ekonomika a finanční řízení 
 • Personální management 
 • Marketing a PR komunikace 
 • Projektové řízení a plánování 
 • Leaderhip a týmová práce
 • Obchodní právo 
 • Manažerské a vůdcovské dovednosti 

Průběh studia

 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.
 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.
 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.
 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.
 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.
 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.
 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

Lektoři

 • Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA
 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
 • Ing. Yvona Charouzdová
 • doc. Ing. Alexej Sato, CSc.
 • MgA. Irena Swiecicki
 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA
 • Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
 • JUDr. Petr Šťastný
 • Mgr. Tomáš Zdražil
 • Ing. Josef Zrůst, Ph.D.
 • Mgr. Lenka Olšanská

Zahájení nových cyklů

Zahájení výuky je vždy 3x ročně: březen, květen a listopad.

Podmínky přijetí

 • Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu; podání přihlášky je ZDARMA.
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářském stupni nebo ukončené profesní vzdělávání v programu BBA nebo prokazatelně doloženou dostatečnou praxi v řídicí či manažerské pozici. ​
 • Ke studiu MBA přijímáme BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Získejte možnost kvalitního studia MBA za mimořádnou cenu 83.000 Kč bez DPH.

Cena je platná do 28. 11. 2021. Přihlaste se nyní.

Studium  Cena studia Běžná cena studia
Možné i na více splátek

83 000 Kč bez DPH
100 430 Kč s DPH

124 000 Kč bez DPH
150 040 Kč s DPH

Přihláška

Podání přihlášky je ZDARMA.

ONLINE PŘIHLÁŠKA   PDF PŘIHLÁŠKA

Chcete získat více informací ohledně studia MBA? Napište našemu studijnímu koordinátorovi, který Vám rád pomůže.