Krizový management

Program Krizový management seznamuje studenty s procesem strategického plánování, řízení krizí a dalšími složkami manažerské činnosti. Úspěšné zvládání problémových situací představuje v dnešní době pro střední i vrcholové manažery nezbytnou dovednost. Program se věnuje jak klasickým oblastem managementu, jako je strategický management či způsob vedení týmu, tak i činnostem spojených výhradně s řízením v době krize. Nepostradatelnými jsou v takových situacích i znalosti týkající se změn, inovací či základních psychologických aspektů ovlivňujících chování uvnitř i vně firmy a zvládání stresových situací. Program Krizový management není určen pouze pro manažery, ale pro všechny pracovníky, kteří v době krize chtějí zachovat klidnou mysl a prosperující společnost.

Školné

83.000 Kč

Využijte možnosti získat nové znalosti a schopnosti, které uplatníte na trhu práce.  Během jednoho roku se Vám díky kvalitnímu, na praxi zaměřenému studiu, otevřou nové obzory v jakémkoliv oboru, který se na Cambridge Business School rozhodnete studovat. 

Základní moduly

 • Strategický management
 • Leadership a týmová práce
 • Krizový management
 • Change management
 • Efektivní a krizová komunikace
 • Strategie řízení finančních rizik
 • Risk management
 • Psychologické aspekty vedení a řízení zaměstnanců
 • Management inovací
 • Stress Management​

Průběh studia

 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.
 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.
 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.
 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.
 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.
 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.
 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

Lektoři

 • Ing. Emil Antušák, Ph.D.
 • Mgr. Dana Bártová
 • Ing. Jiří Mach, Ph.D.
 • PharmDr. Aleš Martinek
 • Mgr. Lenka Olšanská
 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
 • Mgr. Miriam Vránová
 • Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

Zahájení nových cyklů

Zahájení výuky je vždy 3x ročně: březen, květen a listopad.

Podmínky přijetí

 • Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu; podání přihlášky je ZDARMA.
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářském stupni nebo ukončené profesní vzdělávání v programu BBA nebo prokazatelně doloženou dostatečnou praxi v řídicí či manažerské pozici. ​
 • Ke studiu MBA přijímáme BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Získejte možnost kvalitního studia MBA za mimořádnou cenu 83.000 Kč bez DPH.

Cena je platná do 28. 11. 2021. Přihlaste se nyní.

Studium  Cena studia Běžná cena studia
Možné i na více splátek

83 000 Kč bez DPH
100 430 Kč s DPH

124 000 Kč bez DPH
150 040 Kč s DPH

Přihláška

Podání přihlášky je ZDARMA.

ONLINE PŘIHLÁŠKA   PDF PŘIHLÁŠKA

Chcete získat více informací ohledně studia MBA? Napište našemu studijnímu koordinátorovi, který Vám rád pomůže.