Informace o studiu

MBA - Master of Business Administration

Master of Business Administration (MBA) je profesně vzdělávací program, který nabízí účastníkům rozšíření jejich manažerských znalostí a dovedností nad rámec vysokoškolského vzdělání. Tento program je určen nejen pro manažery, členy managementu, podnikatele, představitele neziskových organizací či veřejné správy, ale také pro všechny ostatní, kteří chtějí získat náskok před ostatními a rozšířit si znalosti o nové moderní informace z oboru.

Studium programu MBA na Cambridge Business School se skládá z deseti specializovaných modulů , které jsou rozděleny do dvou semestrů . Výuka programů pak probíhá kombinovanou formou – na začátku semestru a v jeho polovině se studenti zúčastní semináře s interaktivní výukou zaměřenou na praxi pod vedením odborných lektorů. Dále pak studují pomocí e-learningu, v jehož rámci mohou využít veškeré výukové materiály v online podobě ve studentské sekci. Studenti se tedy v průběhu celého studia osobně účastní čtyř celodenních seminářů a zbytek studia si mohou individuálně rozvrhnout dle vlastních časových možností. Na konci studia každý vypracuje závěrečnou práci, kterou následně obhájí.

Podmínkou pro přijetí do tohoto jednoletého programu je ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářském stupni. Ke studiu však může být přijat i uchazeč bez vysokoškolského vzdělání, a to v případě, že prokáže dostatečnou praxi na manažerské pozici. Přijímací zkoušky uchazeči o studium neskládají.

Po splnění všech studijních povinností pak student obdrží titul MBA, ten představuje ukončení profesního manažerského vzdělání. Nositelé tohoto titulu tak získávají výrazný náskok na trhu práce před ostatními pracovníky daného oboru a zvyšují svou šanci na uplatnění v managementu velkých nadnárodních společností.

Zahájení nových cyklů

Zahájení výuky je vždy k 1.3., 1.5. a 20.10. Nejbližší termín zahájení připadá na 20. 10. 2018 . Na základě individuální žádosti může být uchazeč o studium přijat i mimo tyto termíny. Bližší informace o specializacích manažerských programů naleznete pod jednotlivými programy.

Nabídka MBA programů

Průběh studia

BROŽURA

Cena

Cena za studium MBA po slevách za 83 000 Kč bez DPH (z původních 124 000 Kč) - Sledujte naše aktuální akce a slevy z cen studia.

Za podání přihlášky neplatíte žádný manipulační poplatek!

Přihlášku můžete podat jednoduše a rychle vyplněním on-line formuláře nebo si můžete vytisknout přihlášku v PDF formátu a ručně vyplněnou nám ji zašlete poštou na naši adresu.

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA

Co následuje po podání přihlášky?

BBA – Bachelor of Business Administration

Program BBA představuje nižší stupeň profesního vzdělávání, který je určen pro uchazeče se středoškolským vzděláním a s minimálními praktickými zkušenostmi. Vzdělávací programy BBA lze považovat za přípravnou fázi pro absolvování MBA – vyššího stupně manažerského vzdělávání. BBA programy jsou speciálně navrženy tak, aby studentům poskytly dostatečné teoretické znalosti základních oblastí managementu. Absolventi tohoto programu tak obdrží nezbytné dovednosti ke vstupu do středního a vyššího managementu a případně také ke studiu navazujícího MBA programu.

Studium programu BBA na Cambridge Business School se skládá ze sedmi specializovaných modulů , které jsou rozděleny do dvou semestrů . Výuka programů pak probíhá kombinovanou formou – na začátku prvního semestru a v jeho polovině se studenti zúčastní semináře a dále již pak studují pomocí e-learningu. V druhém semestru je organizován jeden úvodní seminář. Studenti se tedy v průběhu celého studia osobně účastní pouze třech celodenních seminářů a zbytek studia si mohou individuálně rozvrhnout dle vlastních časových možností.

Podmínkou pro přijetí do tohoto programu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, přijímací zkoušky uchazeči o studium neskládají.

Po splnění všech studijních povinností pak student obdrží titul BBA (za jménem), ten představuje ukončení nižšího stupně profesního manažerského vzdělání.

Zahájení nových cyklů

Zahájení výuky je vždy k 1.3., 1.5. a 20.10. Na základě individuální žádosti může být uchazeč o studium přijat i mimo tyto termíny. Bližší informace o specializacích manažerských programů naleznete pod jednotlivými programy.

Nabídka BBA programu

Průběh studia

BROŽURA

Cena

Cena za studium BBA činí 47 000 Kč bez DPH za celé studium.

Za podání přihlášky neplatíte žádný manipulační poplatek!

Přihlášku můžete podat jednoduše a rychle vyplněním on-line formuláře nebo si můžete vytisknout přihlášku v PDF formátu a ručně vyplněnou nám ji zašlete poštou na naši adresu.

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA

Co následuje po podání přihlášky?

LLM – Master of Laws

Program LLM je tradiční a uznávaný model studia, který se specializuje na prohloubení znalostí z oblasti obchodního práva v kontextu práva evropské unie. Program je díky svému praktickému zaměření určen především pro uchazeče s předchozím právním vzděláním, jako jsou advokáti, koncipienti, notáři či právní specialisté, ale také pro vrcholové manažery tuzemských i zahraničních společností, ředitele firem a pracovníky veřejné správy, kteří se zabývají obchodním a podnikovým právem a kteří neustále pracují na zdokonalení své kvalifikace.

Studium programu LLM na Cambridge Business School se skládá z deseti specializovaných modulů , které jsou rozděleny do dvou semestrů . Výuka programů pak probíhá kombinovanou formou – na začátku semestru a v jeho polovině se studenti zúčastní semináře s interaktivní výukou zaměřenou na praxi pod vedením odborných lektorů. Dále pak studují pomocí e-learningu, v jehož rámci mohou využít veškeré výukové materiály v online podobě ve studentské sekci. Studenti se tedy v průběhu celého studia osobně účastní čtyř celodenních seminářů a zbytek studia si mohou individuálně rozvrhnout dle vlastních časových možností. Na konci studia každý vypracuje závěrečnou práci, kterou následně obhájí.

Podmínkou pro přijetí do tohoto jednoletého programu je ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářském stupni. Ke studiu však může být přijat i uchazeč bez vysokoškolského vzdělání, a to v případě, že prokáže dostatečnou praxi na manažerské pozici. Přijímací zkoušky uchazeči o studium neskládají.

Po splnění všech studijních povinností pak student obdrží titul LLM, ten představuje ukončení profesního manažerského vzdělání. Nositelé tohoto titulu tak získávají výrazný náskok na trhu práce před ostatními pracovníky daného oboru a zvyšují svou šanci na uplatnění v managementu velkých nadnárodních společností.

Zahájení nových cyklů

Zahájení výuky je vždy k 1.3., 1.5. a 20.10. Na základě individuální žádosti může být uchazeč o studium přijat i mimo tyto termíny. Bližší informace o specializacích manažerských programů naleznete pod jednotlivými programy.

Nabídka LLM programu

Průběh studia

 

BROŽURA

Cena

Cena za studium LLM je  po slevách 97 000 Kč bez DPH (z původních 134 000 Kč) - Sledujte naše aktuální akce a slevy z cen studia.

Za podání přihlášky neplatíte žádný manipulační poplatek!

Přihlášku můžete podat jednoduše a rychle vyplněním on-line formuláře nebo si můžete vytisknout přihlášku v PDF formátu a ručně vyplněnou nám ji zašlete poštou na naši adresu.

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA

Co následuje po podání přihlášky?

Chcete získat více informací ohledně studia MBA? Napište našemu studijnímu koordinátorovi, který Vám rád pomůže.